NFO

Kliknite "Enter

trg u malinskoj.

Trg u Malinskoj, 2018

Projektni tim:
Ana Begović, Kata Marunica, Nenad Ravnić
Photo:
Marko Mihaljević
Investitori:
Općina Malinska-Dubašnica
Status:
Izgrađeno
Godina:
2018
Trg u Malinskoj
Trg u Malinskoj
Trg u Malinskoj
Trg u Malinskoj
Trg u Malinskoj
Trg u Malinskoj