NFO

Kliknite "Enter

O nama.

nfo tim
nfo logo

NFO su 2008. godine u Zagrebu, Hrvatska osnovali arhitekti Kata Marunica i Nenad Ravnić. Ured se bavi arhitektonskim projektiranjem i dobitnik je mnogih nagrada na arhitektonskim natječajima od kojih jedanaest prvih: Paromlin, centar Senja, centar Crikvenica, glavni trg Selce, Spomen obilježje Gordanu Ledereru, obalni pojas centra Malinske, osnovna škola Dunav u Vukovaru, studentski paviljon u Osijeku, uređenje središnjih trgova u Koprivnici, bazen i garaža u Crikvenici, hotel Stari podrum u Feričancima. NFO je dobio i nekoliko posebnih nagrada za arhitekturu i dizajn. NFO povremeno održava gostujuća predavanja na Arhitektonskom fakultetu i Veleučilištu Vern.

Naš tim.

kata

Kata Marunica

neno

Nenad Ravnić

ana

Ana Mustapić

andrea

Andrea Kocelj

ante

Ante Sušić

damjan

Damjan Kolundžić

filip

Filip Vidović

frane

Frane Dumandžić

goran

Goran Rukavina

ivana

Ivana Triva

karla

Karla Tavić

marin p

Marin Piršić

Marin Zidarević

Marin Zidarević

roko

Roko Šarić

sara

Sara Vulić

tea

Tea Ivana Medvidović